Laked Sp. z o.o.
2 grudnia 2022   

Coworking / cennik
foto

 

Abonament

Sala konferencyjna

gratis godzin

netto
1 godzina   10 zł
1 dzień  

40 zł

5 dni w miesiącu 2 godziny 100 zł
10 dni w miesiącu 4 godziny 200 zł
15 dni w miesiącu 6 godzin 300 zł
bez limitu 8 godzin 400 zł

 

Regulamin rozliczania opłat:

  • Abonamenty miesięczne to: "5 dni", "10 dni", "15 dni", "bez limitu"
  • Abonament uważa się za ważny od dnia uiszczenia opłaty i obowiązuje przez cały kolejny miesiąc
  • Dzień pracy to 8 godzin i naliczany jest godzinowo od 9 do 17
  • Dni ani godziny nie przechodzą na następny miesiąc
  • Wpłaty dokonywane są na podstawie faktury VAT przelewem na konto bankowe naszej firmy
  • Przy godzinowym trybie pracy (poza abonamentem) rozliczenie następuje po zakończeniu pracy