Laked Sp. z o.o.
2 grudnia 2022   

Wirtualne biuro / pakiety
WIRTUALNE BIURO
pakiety/cennik
pakiet KOMPLEKSOWY
389 zł brutto
 
 • wynajęcie adresu siedziby firmy
 • zgoda na umieszczenie adresu firmy na drukach firmowych
 • zgoda na rejestrację w urzędzie
 • odbieranie korepsondencji: listy, paczki itd.
 • powiadomienie o każdej przesyłce, faksie
 • dedykowany numer faksu
 • dedykowany numer telefonu - obsługa klienta, udzielanie informacji, których najemca sobie życzy
 • wysyłanie korespondencji
pakiet ROZSZERZONY
249 zł brutto
 
 • wynajęcie adresu siedziby firmy
 • zgoda na umieszczenie adresu firmy na drukach firmowych
 • zgoda na rejestrację w urzędzie
 • odbieranie korespondencji: listy, paczki itd
 • powiadomienie o każdej przesyłce, faksie
 • dedykowany numer faksu
pakiet PODSTAWOWY
149 zł brutto
 
 • wynajęcie adresu siedziby firmy
 • zgoda na umieszczenie adresu firmy na drukach firmowych
 • zgoda na rejestrację w urzędzie
usługi dodatkowe
 • skanowanie listów/dokumentów i ich przesyłanie na wskazany w umowie adres e-mail -  0,29zł/strona
 • wydruk faksów - 0,19zł/strona
 • kserowanie dokumentów (czarno-białe) - 0,19zł/strona
 • drukowanie dokumentów (czarno-białych) - 0,19zł/strona
 • wysłanie listu kurierem (pod wskazany adres) - 3,00zł/list + opłata kurierska
 • wyłsanie listu pocztą (pod wskazany adres) - 3,00zł/list + opłata pocztowa
 • wysłanie paczki pocztą/kurierem (pod wskazany adres) - 10,00zł/paczka + opłata pocztowa/kurierska
 • telefoniczne przyjęcie treści korespondencji on-line i wysłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail - 2,99zł
 • telefoniczne przyjecie treści korespondencji i jej wysłanie - 2,99zł