Laked Sp. z o.o.
2 grudnia 2022   

Wirtualne biuro / zakres usług
foto
 • adres rejestracyjny działalności gospodarczej, spółki lub stowarzyszenia
  • wynajecie adresu siedziby
  • zgoda na umieszczenie adresu na drukach firmowych
  • zgoda na rejestrację w urzędzie
 • obsługa korespondencji przychodzącej
  • przyjmowanie
  • powiadamianie o nadejściu listu/przesyłki w uzgodniony wcześniej sposób (sms/tel/e-mail)
  • skanowanie i przesyłanie na wskazany w umowie adres e-mail (na życzenie Klienta)
 • obsługa korespondencji wychodzącej:
  • telefoniczne przyjęcie treści korespondencji on-line i wysyłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail
  • telefoniczne przyjęcie treści korespondencji i jej wysyłanie na wskazany numer faksu
  • nadanie listu/paczki pocztą
  • nadanie listu/paczki kurierem
 • dedykowany numer telefonu
  • obsługa klienta - udzielanie informacji zgodnie z wytycznymi Klienta
 • dedykowany numer faksu
  • przyjmowanie faksów,
  • powiadamianie i/lub odsyłanie na wskazany e-mail lub faks
  • wydruk
 • możliwość przechowywania dokumentacji firmowej w indywidualnej, zamykanej szafce